Har ni testat Matildas sallad? 

Om inte kom in och gör det för 170 kr