Här är ett exempel på en rätt på våran a la carte meny